Luật Gia Đình

Giúp Bạn Giải Quyết Các Vấn Đề Pháp Lý Về Luật Gia Đình

Văn Phòng Luật Sư Andy Nguyễn cung cấp nhiều ḍich vụ về Luật Gia Đình. Bạn liên lạc với Luật Sư của Văn Phòng một cách dễ dàng. Luật sư sẽ giúp bạn hiểu quyền hạn của bạn, giải thí́ch cho bạn các chọn lựa bạn cần làm để đạt được ý muốn của bạn và cập nhật thông báo cho bạn các diễn tiến liên quan tới vụ kiện tụng của bạn

Chúng tôi không nghĩ ngắn hạn mà đặt kế hoạch giúp bạn tìm được giải pháp lâu dài có lợi cho bạn và người thân của bạn trong nhiều năm. Văn Phòng chúng tôi đặt tại Arlington và cung cấp dich vụ cho các thân chủ trong vùng Dallas- Fort Worth, Grand Prairie và vùng Mid-Cities tại Texas

Cung Cấp Dịch Vụ Về Ly Dị , Quyền Nuôi Dưỡng Con Và Các Vấn Đề Quan Trọng Khác

Chúng tôi hãnh diện các thân chủ tiếp xúc với chúng tôi dễ dàng và giúp đắc lực các thân chủ trong các lãnh vực :

  • Ly Dị – Chúng tôi giúp chồng hoặc vợ trong nhiều vụ hủy bỏ hôn nhân phức tạp
  • Đồng thuận Ly Dị. Ngay trong các vụ ly dị đồng thuận, cố vấn của Luật Sư chuyên ngành cũng rất quan trọng
  • Quyền nuôi dưỡng và thăm viếng con– Cần chú trọng tới quyền lợi đứa trẻ
  • Các thay đổi– Chúng tôi giúp thân chủ khi cần thay đổi án lệnh liên quan tới quyền nuôi dưỡng con và tiền chu cấp
  • Phân chia tài sản– Văn Phòng chúng tôi giúp thân chủ về việc phân chia tài sản, tiền trong chương mục ngân hàng, v. v…
  • Phân chia các chương mục hưu trí– Luật Sư của Văn Phòng chúng tôi giúp thân chủ phân chia tiền hưu trí, 401K, IRA

Ly Dị và Chủ Thương Mại Nhỏ. Chủ và vợ/chồng các cơ sở thươmg mại nhỏ cần hiểu rõ về sự phân chia cơ sở thương mại, cần sự cố vấn của Luật Sư

Phân chia nợ nần. Chúng tôi giúp thân chủ phân chia các khoản nợ như trả tiền nợ mua nhà, nợ thẻ tín dụng, v. v…

Án lệnh tạm thời và án lệnh cấm chỉ tạm thời. Chúng tôi giúp xin án lệnh tạm thời và trong các trường hợp có bạo lực xảy ra trong gia đình, chúng tôi giúp xin án lệnh cấm chỉ tạm thời để bảo vệ người bị bạo hành.

Tham Vấn Qua Điện Thoại

Trong trường hợp bạn cần giúp đỡ về các vấn đề trên đây hoặc các vấn đề pháp lý khác, bạn có thể goi điện thoại cho Văn Phòng chúng tôi (817) 532-5666 hay liên lạc qua mạng để lấy hẹn. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.