Chương 7, Luật Phá Sản – Giảm Gánh Nặng Về Nợ Nần

Nếu bạn cảm thấy bị nợ nần ngập đầu và không biết phải làm sao.Văn Phòng Luật Andy Nguyễn PLLC có thể giúp bạn.Chúng tôi giúp các thân chủ bị nợ nần qua Chương 7 Luật Phá Sản. Văn Phòng chúng tôi đặt tại Arlington, Texas để phục vụ cá nhân và gia đình cư nhụ tại Grand Prairie,toàn vùng Dallas và phụ cận.

Mục đích của chúng tôi là giúp chút gánh nặng nợ nần cho thân chủ, giúp thân chù tìm lại được sự an toàn về tài chánh. Bạn có thể tin tưởng vào sự tiếp xúc dễ dàng và vào việc đại diện bạn của Luật Sư chuyên môn về Luật Phá Sản của Văn Phòng chúng tôi.

Lợi Ích Khi Nộp Đơn Qua Chương 7

Chương 7 giúp các cá nhân bị nợ nần hội đủ điều kiện nộp đơn đạt được một số lợi ích như sau:

  • Khỏi trả một số nợ lớn — Chương 7 Luật Phá Sản có thể giúp khỏi trả các món nợ không có thế chấp như nợ thẻ tín dụng hay nợ tổn phí chữa bệnh
  • Khỏi bị chủ nợ làm phiền nhiễu — Nếu chủ nợ gọi điện thoại đòi nợ, khai Phá Sản qua Chương 7 , chủ nợ sẽ khng được gọi nữa. Theo Luật định, chủ nợ phải liên lạc với Luật Sư đại diện bạn.
  • Ngừng xiết nợ — Khai Phá Sản cũng giúp khỏi bị xiết nợ, ,giúp bạn giữ được tiền lương bạn khó nhọc kiếm được
  • Tránh bị kiện— Tìm cách khỏi trả nợ nần nhiều khi có lý hơn là bị kiện vì mắc nợ.Thí dụ như khi buôn bán bị thua lỗ và chủ cho thuê đòi toàn phần tiền thuê cơ sở thương mại. Nộp đơn qua Chương 7 có thề là cách tốt nhất cho bạn

Để hội đủ điều kiện nộp đơnxin khai phá sản theo Chương 7, bạn phải qua được một kỳ sát hạch (means test).Văn Phòng Luật chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về việc sát hạch và giải thích cho bạn các chọn lựa bạn phải chọn sau đó.

Gọi Điện Thoại Tham Khảo

Luật Sư Andy Nguyễn sẽ dành thời giờ cho thân chủ biết mọi diễn tiến của nội vụ , vì vậy bạn không nên chần chừ tham khảo với Luật Sư ngay ngày hôm nay. Goị Văn Phòng Luật Sư Andy Nguyễn qua số (817) 532-5666 hoặc liên lạc với Văn Phòng qua mạng. Chúng tôi nói tiếng Việt và Tây Ban Nha.

Chúng tôi là một Cơ Quan Giải Nợ. Chúng tôi giúp khai giải nợ qua Luật Phá Sản.