Khái Quát

Cung Cấp Dịch Vụ Pháp Lý – Thân Thiện Và Đắc Lực

Công Ty Luật Andy Nguyễn, PLLC cung cấp dịch vụ pháp lý trong vùng Arlington và Dallas- Fort Worth, Texas đã trợ giúp đắc lực và thân thiện cho các thân chủ trong nhiều lãnh vực pháp lý khác nhau. Công Ty cung cấp dịch vụ về Di Dân trên tòan quốc. Nếu bạn muốn xin vào qui chế thường trú nhân hay vào quốc tịch Hoa Kỳ; cũng như cần giúp xin ly dị, khai phá sản hay xin bồi thường trong tai nạn xe cộ, công ty luật chúng tôi có khả năng chuyên môn để trợ giúp các bạn.

Dịch Vụ Công Ty Cung Cấp Rất Nhiều Và Đa Dạng

Luật Sư Andy Nguyễn thành lập công ty từ nhiều năm trước. Được phép hành nghề và gia nhập Luật Sư Đoàn Texas từ năm 2005, Luật Sư tập trung hành nghề vào Luật phá sản, Luật gia đình, Thương Tích Cá Nhân và các lãnh vực pháp lý khác.

Luật Sư trợ giúp các thân chủ với sự quan tâm cá nhân, mà chỉ những hãng Luật nhỏ mới có thể cống hiến được một cách đắc lực. Các thân chủ hài lòng về sự thân thiện, liên lạc dễ dàng và việc tạo dựng được mối quan hệ tin tưởng với thân chủ của Luật Sư. Luật Sư dành thời giờ giải thích quyền hạn của bạn trong tình trạng pháp lý riêng của bạn; đưa ra phán đoán trung thực của Luật Sư về các chọn lựa bạn cần quyết định. Trong thời gian việc thưa kiện của bạn đang tiến hành, bạn có thể tin tưởng Luật Sư sẽ thường xuyên tiếp xúc và cho bạn biết tình trạng vụ kiện tụng đã tới đâu.

Liên Lạc Và Tham Khảo

Luật Sư Andy Nguyễn phục vụ thân chủ thuộc nhiều nghề nghiệp, thành phần và từ nhiều văn hóa khác nhau. Văn Phòng có nhân viên nói tiếng Việt và tiế́ng Tây Ban Nha. Văn Phòng có nhân viên là di dân nên am tường tình trạng các thân chủ di dân phải đối diện.

Vân Phòng mở cửa từ 9g sáng tới 5g chiều trong tuần. Có thể lấy hẹn trước với Luật Sư sau giờ làm việc hay cuối tuần.  Văn Phòng nhận thẻ tín dụng và lệ phí theo giá cạnh tranh trên thị trường.

Vui lòng gọi lấy hẹn qua số 817-854-4281 hay liên hệ trực tuyến.