Giúp Bạn Bình Phục Sức Khỏe Sau Tai Nạn Xe Hơi

Tai nạn xe hơi có thể làm thay đổi đời sống của bạn cả về thể chất lẫn tài chính.

Khi tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của người lái xe bên kia, bạn có quyền khởi tố kiện người lái xe bên kia đã gây thương tích cho bạn.

Tại Văn phòng Luật sư Andy Nguyễn, Luật Sư chuyên về thương tích tai nạn xe hơi của chúng tôi có nhiệm vụ giúp bạn bình phục sức khỏe. Chúng tôi tin rằng không có gì quan trọng hơn sức khoẻ của bạn. Chúng tôi mong muốn bạn bình phục sức khỏe tới mức tốt nhất có thể được sau tai nạn xe hơi. Tùy theo những gì cần làm,chúng tôi có thể hướng bạn đến các chuyên gia, khuyên bạn nên chụp MRI (Magnetic Resonance Imaing- Cộng Hưởng Từ) và nhiều thử ̉ nghiệm khác.

Văn Phòng Luật tại Texas của chúng tôi cũng nỗ lực lấy được tiền bồi thường bạn cần có để trả tổn phí chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi giúp thân chủ yêu cầu bồi thường để trang trải:

  • Các hóa đơn y tế cho thương tích cơ thể
  • Đền bù khoảng thời gian bạn không đi làm được
  • Tiền đền bù vì bị đau đớn và khổ sở
  • Tiền sửa chữa xe hơi của bạn bị hư
  • Tử vong do lỗi của bị đơn
  • Các thiệt hại khác

Sửa Chữa Xe Và Các Vấn Đề Khác

Ngoài việc được chữa trị thương tích và tiền bồi thường, chúng tôi đại diện thân chủ giải quyết các vấn đề khác nữa. Nếu xe của bạn bị hư hỏng, chúng tôi tìm hiểu xem bạn có thể mướn xe hay không. Nếu công ty bảo hiểm của bạn đối xử không công bằng với bạn, chúng tôi có thể bênh vực bạn. Bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi giúp bạn giảm bớt căng thẳng và vào việc hướng dẫn bạn thông qua quy trình pháp lý.

Tư Vấn Miễn Phí Với Luật Sư Chuyên Về Thương Tích Cá Nhân /

Không Phải Trả Lệ Phí Trừ Khi Chúng Tôi Thắng

Tại Văn phòng Luật sư Andy Nguyễn, chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí qua điện thoại với luật sư chuyên về tai nạn xe hơi của chúng tôi. Thêm vào đó, bạn không phải trả lệ phí cho Luất Sư trừ khi chúng tôi dành được phần thắng cho bạn. Gọi cho chúng tôi theo số (817) 532-5666 hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha