Phân Chia Tài Khoản Hu Trí Khi Ly Dị

Từ liên lạc với Quản Trị Viên Tài Khoản Hưu Trí tới điều đình với người phối ngẫu, phân chia tài khoản hưu trí sẽ làm bạn nhức đầu. Văn Phòng Luật Andy Nguyễn sẽ giúp bạn bớt bị căng thẳng và xử lý các chi tiết pháp lý thay cho bạn.

Luật Sư tại Văn Phòng Arlington chuyên về ly dị và tài khoản hưu trí phụ trách các vụ liên quan tới Luật

  • 401(k)s
  • IRA đầu tư
  • Roth IRAs
  • Lương Hưu Trí
  • Quyền lợi hưu trí trong quân đội
  • Các tài khoản khác

Khác Biệt Giữa Tài Sản Riêng Và Tài Sản Chung

Phân chia tài sản trong khi thủ tục ly dị tiến hành là một vấn đề phức tạp. Luật Sư hai bên phải phân tích các tài khoản để xác định tài khoản nào được coi là tài sản riêng và tài sản nào là tài sản chung. Vấn đề nhiều khi trở nên phức tạp hơn khi tiền lời của phần tài sản trước khi lấy nhau tích lũy trong thời gian sau khi lấy nhau. Điều này có nghĩa là số tiền lời này có thể phải tách khỏi phần tài sản chung của tài khoàn.

Bởi vì sự phân chia các tài khoản hưu trí có thể là một thách thức, điều quan trọng là làmviệc với một Luật Sư chuyên về hôn nhân tại Texas, người thông hiểu các sắc thái của vấn đê

̀Luật sư Andy Nguyễn cung cấp các dịch vụ pháp lý cao cấp cho các cá nhân ở Grand Prairie, Mansfield và khắp khu vực Dallas-Fort Worth. Hãy tin tưởng vào Luật Sư và nhóm chuyên viên pháp lý tại Văn Phòng chúng tôi để hướng dẫn bạn qua quy trình phân chia tài sản một cách êm xuôi và dễ dàng nhất có thể làm được

Liên Hệ Với Văn Phòng Luật Sư Andy Nguyễn

Văn Phòng Andy Nguyễn tại Arlington, Texas của chúng tôi cung cấp tư vấn và đại diện các thân chủ về phân chia tài sản. Để được tư vấn bằng điện thoại với Luật Sư , hãy gọi cho chúng tôi theo số (817) 532-5666 hoặc liên hệ với chúng tôi qua email. Chúng tôi nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.