BảoVệ Phần Tài Sản Của Bạn Trong Sự Phân Chia Tài Sản

Ly hôn có thể là một quá trình cảm xúc, căng thẳng và gây tranh cãi. Ngoài việc chấm dứt mối quan hệ với vợ / chồng của bạn, bạn cũng phải đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến sự phân chia tài sản chung giữa bạn và người phối ngẫu. Tham khảo ý kiến của một luật sư chuyên về Phân Chia Tài Sản tại Arlington để đảm bảo bạn bảo vệ được phần tài sản mà bạn được hưởng.

Tại Văn phòng Luật sư Andy Nguyễn, PLLC, chúng tôi có hơn tám năm kinh nghiệm về luật pháp. Nếu bạn đang cân nhắc ly hôn, chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra tình hình chung, lập kế hoạch và sau đó thực hiện. Luật sư của chúng tôi cung cấp tư vấn dựa trên kiến thức và đại diện có hiệu quả trong lĩnh vực phân chia tài sản và các vấn đề liên quan đến luật gia đình. Chúng tôi nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Quy Luật Tại Texas Về Tài Sản Chung Và Tài Sản Riêng

Tại Texas, tài sản được phân loại là tài sản chung hoặc tài sản riêng biệt. Tài sản chung được chia đều trong ly hôn, trong khi tài sản riêng chỉ thuộc về một người phối ngẫu, và người đó không cần đưa bàn luận trong việc phân chia tài sản.

Tài Sản Riêng

Ví dụ về tài sản riêng biệt, hoặc tài sản không phải chia trong ly hôn, bao gồm tài sản:

  • sở hữu bởi vợ / chồng trước khi kết hôn
  • được tặng như một món quà, hay được thừa hưởng theo di chúc trong thời gian kết hôn.
  • mua trong thời gian kết hôn với quỹ có đủ điều kiện là tài sản riêng
  • được loại trừ khỏi tài sản cộng đồng theo thỏa thuận

Các thoả thuận loại trừ khỏi tài sản chung có thể được ký kết trước khi kết hôn thông qua hợp đồng tiền hôn nhân hoặc hợp đồng tiền hôn thú hoặc hợp đồng ký trong thời gian kết hôn qua hợp đồng sở hữu về tài sản. Nếu bạn có câu hỏi về các thỏa thuận này, luật sư của chúng tôi có thể cho bạn biết thêm.

Tài Sản Chung

Mọi thứ không phải là tài sản riêng biệt là tài sản chung. Khi ly hôn, mỗi người phối ngẫu được hưởng một nửa tài sản chung. Một số ví dụ về tài sản chung hay nói tới gồm:

  • Tiền lương hàng tháng và tiền kiếm được (salary and wages)
  • Tài khoản hưu trí và trợ cấp
  • Thu nhập từ tài sản riêng biệt và từ tài sản chung (ví dụ: tiền lãi cổ phần – dividents)
  • Tài sản thu nhận được trong thời gian kết hôn, kể cả cácdoanh nghiệp nhỏ
  • Các khoản nợ chung như nợ thẻ tín dụng

Chúng Tôi Giúp Bạn Như Thế Nào

Các thẩm phán ra quyết định về việc phân chia tài sản chủ yếu muốn càng công bằng càng tốt. Thương lượng một thỏa thuận có hiệu quả hơn kiện tụng vì kiện tụng mất thời gian và tốn kém. Để luật sư của chúng tôi thương lượng thay mặt bạn sẽ khỏi phu thuộc vào thẩm phán với khái niệm công bằng và sẽ giúp bạn có nhiều kiểm soát hơn về kết quả của sư phân chia tài sản. Chúng tôi sẽ ủng hộ bạn và tư vấn cho bạn khi nào cần nhượng bộ và khi nào cần giữ vững lập trường để bảo vệ quyền lợi tài chính của bạn.

Tuy nhiên, đôi khi thỏa thuận không còn là một lựa chọn. Nếu ra tòa án là lựa chọn duy nhất, chúng tôi chuẩn bị để tranh đấu quyết liệt và đại diện bạn và quyền lợi của bạnmột cách có hiệu quả, Chúng tôi sẽ đi xa hơn để đạt được kết quả xứng đáng.

Phục Vụ Thân Chủ Tại Grand Prairie, Arlington VàCá́c Vùng Phụ Cận

Tại Văn Phòng Luật Andy Nguyễn, chúng tôi giúp thân chủ thuộc mọi từng lớp trong xã hội và tại khắp nơi vể các vấn đề liên qiuan tới Luật Texas. Luật Sư của Văn Phòng chúng tôi có thể liên lạc dễ dàng, đáp ứng nhanh chóng và hiểu biết. Chúng tôi làm việc cần mẫn để cung cấp tối đa dịch vụ và sự đại diện cóphẩm chất cho thân chủ.Để tham khảo, hãy gọi điện thoại số (817) 532-5666 hay liên lạc với Văn Phòng qua mạng. Chúng tôi nói Tiếng Việt và Tây Ban Nha.