KhaiPhá Sản – Lien Lạc Dễ Dàng Và Tín Cẩn

Nếu có ý định khai phá sản, có lẽ bạn đã tìm đủ mọi phương cách để tình trạng tài chính của bạn đứng vững. Bạn có thể cảm thấy bối rối và xấu hổ. Bạn không nên cảm thấy như vậy. Phá sản xảy ra cho nhiều người và Luật Phá Sản Hoa kỳ sở dĩ tồn tại vì chính là để giúp cho những người cùng hoàn cảnh như bạn khởi đầu một cơ hội mới.

Tại Văn Phòng Luật Sư Andy Nguyễn, Luật Sư của chúng tôi hiểu rõ cảm nghĩ của thân chủ khi bị nợ nần quá mức. Chúng tôi sẽ bàn luận về tình trạng tài chính của bạn một cách tín cẩn để xem khai phá sản có phải là một chọn lựa cho bạn hay không. Chúng tôi giúp khai phá sản cho thân chủ đang bị khó khăn vì nợ nần trong vùng Arlington, Grand Prairie và khắp cả vùng Dallas- Fort Worth.

Giảm Gánh Nặng Về Nợ Nần Ngay Tức Thời Và Dài Hạn

Có nhiều loại khai phá sản. Văn Phòng chúng tôi có thể giúp thân chủ khai phá sản theo Chương 7, phá sản theo diện thanh toán (liquidation) này sẽ giúp giảm gánh nặng về nợ nần ngay lập tức và đồng thời có tính cách dài hạn.

  • Giảm gánh nặng ngay tức thời. Khai phá sản theo Chương 7 hay khai theo một số Chương khác trong Luật Phá Sản, bạn sẽ được đình chỉ trả nợ (Tự Động Đình Chỉ – Automatic Stay). Án lệnh “Tự Động Đình Chỉ” có tác dụng khiến chủ nợ không được tiếp tục đòi nợ bạn nếu không được phép của Tòa Án Phá Sản. Người bị nợ nần khỏi bị chủ nợ làm khó dễ.
  • Giảm Gánh Nặng Dài Hạn. Với thủ tục khai phá sản theo chương 7, các khoản nợ không thế chấp như nợ thẻ tín dụng (credit cards) sẽ được giải nợ, khỏi phải trả. Các khoản nợ không được giải nợ gồm có nợ thuế, tiền cấp dưỡng cho con hay cho vợ/chồng trong trường hợp ly dị.

Trong tiến trình của thủ tục khai phá sản theo chương 7, quản trị viên được Tòa Án chỉ định (court-appointed trustee) có thể ra lệnh bán một số tài sản để trả nợ. Nhiều thân chủ lo ngại tài sản sẽ bị mất hết nếu khai phá sản theo chương 7. Điều này không đúng vì một số tài sản khỏi bị bán như nhà ở, xe hơi và các chương mục hưu trí.

Luật Sư Về Phá Sản Chương 7 Tại Tarrant County

Nếu khai phá sản là một chọn lựa thích hợp cho bạn, chúng tôi sẽ giải thích thủ tục khai phá sản, hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn và cập nhật thông báo tình trạng nội vụ cho bạn. Không nên chờ đợi, bạn nên tìm sự trợ giúp vì bạn có thể bảo tồn một số tài sản.

Để lấy hẹn, bạn gọi điện thoại cho chúng tôi (817) 532-5666 hay liên lạc với chúng tôi trực tuyến.

Chúng tôi là cơ quan giảm nợ. Chúng tôi giúp khai phá sản chiếu theo Đạo Luật Phá Sản Hoa Kỳ.