Trợ Giúp Pháp Lý Về Di Trú Theo Diện Gia Đình

Luật Lệ về Di Dân rất phức tạp, dễ bị điền đơn sai khiến đơn xin bị trì hoãn nếu không quen thuộc với các điều khoản cùa Luật Di Chú.Trả lời nhầm một câu hỏi cỏ thể bị bác đơn trong khi trường hợp của bạn có đầy đủ điều kiện để được chấp thuận.

Nếu cần giúp đỡ về các vấn đề về di dân, bạn và thân nhân của bạn có thể trông cậy vào kinh nghiệm và hiểu biết của Văn Phòng Luật Andy Nguyễn. Về các vấn đề về di dân căn cứ trên liên hệ gia đình, chúng tôi sẽ giúp bạn và thân nhân của bạn được hưởng qui chế thường trú hay trở thành công dân Hoa kỳ. Chúng tôi đại diện thân chủ cư ngụ tại Arlington, Grand Prairie và các vùng phụ cận tại Texas.

Cung Ứng Nhiều Loại Dịch Vụ Về Di Dân

Chúng tôi giúp xin chiếu khán,thẻ xanh, xin nhập tịch. Chúng tôi có thể giúp bạn:

  • Mang thân nhân gần, vợ/chồng, hôn thê/hôn phu sang định cư hợp pháp tại Hoa Kỳ qua đơn xin áp dụng cho thân nhân là người ngoại quốc, cho hôn thê/hôn phu là người ngoại quốc; và các dịch vụ về di dân khác nữa.
  • Trong trường hợp Luật định không cho phép đị̣nh cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ nộp đơn dùng thể thức I-601 xin ” miễn trừ vì gia đình sẽ bị khó khăn/khó nhọc”(I-601 hardship waivers).
  • Xin khỏi bị trục xuất hay xin kéo dài tiến trình trục xuất.
  • Giúp nhiều vấn đề khác về Luật di dân cho người ngọai quốc đang ở tại Hoa Kỳ hợp pháp hay bất hợp pháp.

Luật Sư có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp bạn từ đều tới cuối mỗi vụ để bạn được thư giãn vì biết trường hợp của bạn được luật sư có nhiều hiểu phụ giúp. Chúng tôi có thể giúp bạn nếu bạn đã tự mình làm và muốn nhờ chúng tôi tiếp tục.

Khi chúng tôi nhận đại diện cho bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn tất cả các vấn đề liên quan tới trường hợp của bạn. Chúng tôi điền tất cả các giấy tờ phức tạp, đại diện bạn trong tất cả các phiên tòa và các thủ tục xét xử .

Văn Phòng Chúng Tôi Có Nhân Viên Nọi Tiếng Việt Và Tiếng Tây Ban Nha

Liên lạc với chúng tôi lấy hẹn tham vấn để biết chúng tôi giúp được bạn thế nào trong các vấn đề về di trú bạn gặp phải. Tham vấn qua điện thoại. Gọi chúng tôi ngay hôm nay qua số (817) 532-5666 hay liên lạc với chúng tôi qua mạng.