Ly Dị Mà Không Phá Hủy Doanh Nghiệp Của Bạn

Nếu bạn hoặc vợ / chồng của bạn sở hữu một doanh nghiệp ở Texas, việc ly dị có thể gây ra những thách thức đặc biệt. Ví dụ: nếu doanh nghiệp được sở hữu dưới tên của một thành viên khác trong gia đình, bạn có thể cần phải cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu để xác nhận một phần giá trị của doanh nghiệp. Nếu bạn rút ra thu nhập từ kinh doanh, thanh lý doanh nghiệp trong quá trình ly hôn , khả năng trả tiền cấp dưỡng nuôi con của bạn có thể bị giảm đi.

Tại Văn phòng Luật Andy Nguyễn, PLLC, chúng tôi thông hiểu những thách thức về luật gia đình và làm thế nào để giải quyết hiệu qủa những vấn đề này. Luật sư chuyên về ly hôn của chúng tôi tại Arlington giúp các chủ doanh nghiệp và vợ / chồng của họ trong vùng Dallas-Fort Worth, Mansfield, Grand Prairie và các thành phố trung tâm xung quanh Texas.

Tạo Lập Chiến Lược Cá Nhân Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ

Văn Phòng Luật của chúng tôi tự hào trong việc tạo ra những giải pháp thích hợp cho tình trạng cá biệt của từng thân chủ. Cho dù bạn hoặc vợ / chồng của bạn sở hữu một tiệm làm móng tay, một nhà hàng hoặc bất kỳ hình thức kinh doanh nào, luật sư Andy Nguyễn có thể ngồi cùng với bạn trong một cuộc tư vấn cá nhân, thảo luận các mối quan tâm độc đáocủa bạn và trả lời các câu hỏi của bạn. Những câu hỏi có thể bao gồm:

  • Nếu cả hai chúng tôi đều tham gia vào các hoạt động kinh doanh, việc ly hôn có làm mất đimột hoặc cả hai sinh kế của chúng tôi không?
  • Có thể phân chia giá trị của doanh nghiệp mà không thanh lý nó?
  • Chúng tôi phải xác định giá trị của doanh nghiệp như thế nào?
  • Tôi có thể cho vợ / chồng tôi một số tài sản khác để giữ lấy doanh nghiệp không?
  • Phân chia một doanh nghiệp trong ly hôn có ảnh hưởng đến việc hỗ trợ nuôi hoặc các nghĩa vụ hỗ trợ cho người phối ngẫu?

Yêu Cầu Tư Vấn Qua Điện Thoại

Văn phòng Luật sư Andy Nguyễn, PLLC, cung cấp tư vấn qua điện thoại cho thân chủ. Để tham vấn với luật , hãy gọi cho văn phòng Arlington của chúng tôi ngay hôm nay theo số (817) 532-5666 hoặc liên hệ trực tuyến với chúng tôi. Chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.