Trợ Giúp Nạn Nhân Tai Nạn Xe Hơi Thương Mại

Theo Trung Tâm Thống Kê Quốc Gia Xe Buýt và Xe Vận Tải, hơn 5,000xe vận tải có liên quan đến tai nạn gây tử vong mỗi năm. Trong một nghiên cứu kéo dài bốn năm, Texas nằm trong ba tiểu bang đứng hàng đầu về số tai nạn xe vận tải tại Hoa Kỳ

Nếu bạn bị thương nặng hoặc người thân bạn quan tâm bị tử vong trong tai nạn xe vận tải thương mại hoặc các loại xe hơi thương mại khác, bạn có quyền kiện xin bồi thường.

Tại Văn phòng Luật sư Andy Nguyễn, PLLC, chúng tôi duy trì các quyền đó và tranh tụng để bạn được bồi thường đầy đủ. Tại Văn Phòng Luật của chúng tôi tại Arlington, Luật Sư chuyên về tai nạn xe thương mại đại diện cho nạn nhân tai nạn tại Grand Prairie và các Thành Phố giữa Dallas và Fort Worth.

Chúng tôi xử lý trường hợp tai nạn xe cơ giới, gồm có:

  • Xe vận tải hạng trung (còn gọi là xe 18 bánh hoặc xe kéo)
  • Xe tải giao hàng hoặc xe tải
  • Taxicab
  • Xe buýt (Buses)
  • Các xe khác do các công ty xử dụng

Đừng Bỏ Cuộc – Tìm Luật Sư Chuyên Về Thương Tích Cá Nhân Đại Diện Cho Bạn

Sau một tai nạn xe hơi liên quan tới xe hơi thương mại, thông thường bạn sẽ thấy mình phải đối đầu với một cuộc tranh tụng gay go để đòi số tiền bạn cần để trang trải các hóa đơn y tế, mất tiền lương và các thiệt hại khác.

Các công ty vận tải đường bộ có thể thực hiện các bước đáng ngạc nhiên để che đậy bất kỳ bằng chứng nào về việc lái xe sai trái hoặc do sự sơ suất của họ. Các công ty bảo hiểm có thể từ chối khiếu nại của bạn hoặc nại ra nhiều nguyên cớ cản trở khác với hy vọng bạn sẽ hài lòng với số tiền bồi thường ít nhất họ có thể mong đợi.

Tự mình đương đầu với những đối thủ như vậy có thể rất đáng sợ và thậm chí không khôn ngoan. Khi bạn đến với công ty luật của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết tình huống này cho bạn. Chúng tôi có thể tương tác với người lái xe bên kia, công ty bảo hiểm của họ, công ty bảo hiểm của bạn, cơ quan thực thi pháp luật và bất kỳ bên nào khác liên quan tới vụ đụng xe. Chúng tôi mong muốn làm bạn bớt bị căng thẳng để bạn có thể tập trung vào việc chữa bệnh và tiếp tục cuộc sống

Liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Để được tư vấn miễn phí qua điện thoại về tai nạn xe hơi liên quan tới xe thương mại , hãy gọi Văn phòng Luật sư Andy Nguyễn, PLLC, số (817) 532-5666 hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Bạn không phải trả lệ phí luật sư trừ khi chúng tôi thành công trong việc xin bồi thường cho bạn.