Thay Đổi Quyền Nuôi Dưỡng Và Tiền Trợ Cấp Nuôi Con

Diễn tiến về thủ tục đưa tới quyết định về Quyền Nuôi và Trợ Cấp nuôi con rất dài và bố hay mẹ đứa trẻ có thể xin duyệt lại bất cứ lúc nào. Khi nào có sự thay đổi về tình trạng của mình, bạn cần tìm Luệt Sư chuyên về Quyền Nuôi Dưỡng và Trợ Cấp nuôi con để được giúp đỡ, hoạch định kế hoạch và trình bày với Chánh Án về trường hợp của bạn.

Tại Văn Phòng Luật Andy Nguyễn, chúng tôi có hơn tám năm kinh nghiệm về nhiều lãnh vực hành nghề. Nếu bạn có con và cần thay đổi các dàn xếp đang thi hành về trường hợp của con bạn đối với Quyền Nuôi Dưỡng vì tình trạng thay đổi, chúng tôi có thể giúp hoạch định và thực hiện một kế hoạch hợp với bạn và con của bạn. Luật Sư của chúng tôi cung cấp tư vấn đúng đắn và sự đại diện hữu hiệu trong nhiều vụ kiện liên quan tới Luật Gia Đình như ly dị và phân chia tài sản. Chúng tôi nói Tiếng Việt và Tây Ban Nha.

Thay Đổi Án Lệnh Về Trợ Cấp Nuôi Con Và Quyền Nuôi Dưỡng

Để thay đổi án lệnh về Quyền Nuôi Dưỡng con và Trợ Cập nuôi con, bạn phải đưa ra bằng chứng tình trạng của bạn đã thay đổi đáng kể sau khi án lệnh được ban hành lần cuối trước đây. Luật Sư của chúng tôi có kinh nghiệm về nhiều vụ kiện xin thay đổi:

  • Thay đổi Quyền Nuôi Dưỡng
  • Thay đổi thời giờ trông nom đứa trẻ
  • Thay đổi Tiền Trợ Cấp nuôi con
  • Thay đổi liên quan tới thay đổi chỗ ở của bố hay mẹ

Thủ tục xin thay đổi bắt đầu bằng Đơn xin (Petition) thay đổi liên hệ Phụ Mẫu – Con. Luật Sư sẽ giúp bạn xem qua hồ sơ chứng inh có sự thay đổi đáng kể nên cần có sự thay đổi Án Lệnh ban đầu. Nếu bạn và người cha, mẹ kia đồng ý với sự thay đổi, chung tôi có thể vượt qua các thủ tục hành chánh (red tape) để sự thay đổi được chấp thuận.

Trong trường hợp có sự tranh chấp về thỏa thuận xin thay đổi, Luật Sư của chúng tôi có thể tích cực bảo vệ và trình bày lập trường của bạn trước Tòa Án. Chúng tôi sẽ dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới Luật Gia Đình đề tìm các giải pháp để bạn chọn lựa. Kế tiếp, sau khi bạn quyết định , chúng tôi có thể kết hợp bằng chứng, lời khai và luận cứ đề bạn chắc chắn đạt được kết quả mong muốnxứng đáng với bạn

Luật Sư tại Texas Phục Vụ Các Gia Đình Cư Ngụ tại Tarrant County

Tại Văn Phòng Luật Andy Nguyễn, chúng tôi giúp thân chủ thuộc mọi từng lớp trong xã hộitại khắp nơi vể các vấn đề liên quan tới Luật Texas.

Luật Sư của Văn Phòng chúng tôi có thể liên lạc được dễ̃ dàng, đáp ứng nhanh chóng và hiểu biết. Chúng tôi làm việc cần mẫn để cung cấp tội đa dịch vụ và sự đại diện có phẩm chất cho thân chủ.

Để tham khảo, xin gọi điện thoại số (817) 532-5666 hay liên lạc với Văn Phòng qua mạng. Chúng tôi nọ́i Tiếng Việt và Tây Ban Nha.