Cung Cấp Sự Bào Chữa Quyết Liệt Cho Các Vi Phạm Hình Sự

Vi phạm tội hình sự (criminal conviction) có ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của bạn. Ngay cả một việc có vẻ không quan trọng lắm như can tội ăn cắp đồ trong một tiệm địa phương cũng sẽ ảnh hưởng tới bạn trong nhiều năm. Các Hãng bạn xin việc có thể sẽ phán xét về bạn căn cứ vào tội này. Ngoài ra, bạn có thể bị tù, bị phạt tiền cùng các hình phạt khác.

Tại Văn Phòng Luật Sư Andy Nguyễn ở Arlington, Luật Sư về hình sự tận tình đại diện cho các thân chủ tại Mansfield và khắp vùng Mid-Cities thuộc Texas bị cáo buộc các vi phạm:

  • Lái xe khi say rượu hoặc bị mê hoặc vì ảnh hưởng của thuốc/ma túy (DWI/drunk driving)
  • Buôn bán, oa trữ ma-túy
  • Phạm tội trộm cắp
  • Bạo hành trong gia đình
  • Các tội tiểu hình khác

Liên lạc với Luật Sư Andy Nguyễn rất dễ dàng. Khi bạn gọi vào Văn Phòng, bạn sẽ nói chuyện thẳng với Luật Sư. Bạn sẽ có dịp trình bày trường hợp của bạn và tham khảo.

Bạo Hành Trong Gia Đình Và Án Lệnh Cấm Chỉ

Tại Texas, chỉ cần một bên viện lẽ có bạo hành trong gia đình, bên kia có thể bị vào tù. Nếu bạn bị cáo buộc có bạo hành bởi vợ/chồng, bạn gái cũ / bạn trai cũ, bố/mẹ, con, ngay cả bạn ở cùng phòng, bạn có nguy cơ đáng kể rồi.

Hãng Luật chúng tôi nhận biết là không phải tất cả các cáo buộc đều đúng cả. Vợ/Chồng cũ của bạn có thể cáo buộc bạn bạo hành để tranh quyền giữ con toàn phần, hay vì bạn phải tự vệ khi bị người khác bạo hành. Ngay cả khi bạn là người bạo hành, tội của bạn cũng có thể đáng được giảm khinh vì bạn không kiểm soát được hành động của mình trong chốc lát.

Chúng tôi sẽ giúp bạn trình bày với Ủy Viên Công Tố tất cả tình cảnh của bạn. Chúng tôi muốn tình cảnh của bạn được chú ý. Bạn có thể trông đợi vào chúng tôi để tranh đấu /tranh biện giúp bạn.

“Tôi tin rằng nếu tôi dành nhiều thời giờ nói chuyện với thân chủ về các vấn đề thân chủ gặp phải, tôi sẽ hiể̉u hơn để trình bày tình cảnh của thân chủ với Chánh Án. Việc làm của tôi là tận tình bảo vệ quyền lợi của bạn” – Luật Sư Andy Nguyễn

Đừng Chờ Đợi – Tham Vấn Luật Sư Về Hình Sự Ngay Hôm Nay

Nếu bạn bị cáo buộc hành hạ/ngược đãi thân quyến trong gia đình, oa trữ ma-túy hay tội phạm nào khác tại Texas, gọi Văn Phòng Luật Sư Andy Nguyễn để tham khảo. Bạn có thể gọi vào Văn Phòng (817) 532-5666 hay gửi email cho chúng tôi. Văn Phòng có nhân viên nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.